Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /html/lexi24/application/views/phrasebook.php on line 172
Basics
Základy
Traveling
Cestovanie
Hotel
Hotel
Local transport
Lokálna doprava
Sightseeing
Vyhliadkové trasy
Bank
Banka
Communication means
Komunikačné prostriedky
In the restaurant
V reštaurácii
Food/Drinks
Jedlo/Nápoje
Shopping
Nakupovanie
Repairs/Laundry
Opravy/Práčovňa
Sport/Leisure
Šport/Voľný čas
Health/Drugstore
Zdravie/Lekáreň
Beauty Care
Starostlivosť o krásu
Calling for police
Privolanie polície

I have read and understood the privacy policy and agree to it. *