Basics
Kategoria ogólna
Traveling
Podróże
Hotel
Hotel
Local transport
Transport lokalny
Sightseeing
Zwiedzanie
Bank
Bank
Communication means
Środki komunikacji
In the restaurant
W restauracji
Food/Drinks
Żywność i napoje
Shopping
Zakupy
Repairs/Laundry
Naprawy/Pranie
Sport/Leisure
Sport/Czas wolny
Health/Drugstore
Zdrowie/Apteka
Beauty Care
Pielęgnacja
Calling for police
Wzywanie policji

I have read and understood the privacy policy and agree to it. *